ĐHCĐ CÔNG TY CP HỢP NHẤT (MÃ CK: AAH): KỲ VỌNG VƯỢT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TỪ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM

Ngày 29/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hợp Nhất (mã CK: AAH) đã thông qua báo cáo hoạt động tài chính 2023 và chiến lược hoạt động trong năm trong năm 2024. Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng vượt kế hoạch lợi nhuận được xây dựng từ những tháng đầu năm, do thời điểm hiện tại đang có rất nhiều điểm sáng cho tăng trưởng kinh tế trở lại.

Thông tin tại ĐHCĐ cho biết, tính đến hết 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của AAH có được là hơn 1.324 tỷ đồng, tăng 102% so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11,6 tỷ đồng, giảm 88,57 % so với năm 2022.

Năm 2023 là một năm nền kinh tế có nhiều biến động, thị trường toàn cầu có nhiều biến động tiêu cực ảnh hưởng đến Việt Nam nên kết quả kinh doanh đã không đạt được như kế hoạch cũng như kỳ vọng của AAH. Cụ thể, doanh thu bán hàng hóa của AAH đạt được là 232.366.388.430 đồng giảm 60,74% so với năm 2022. Trong năm 2023, AAH luôn đảm bảo khả năng thanh khoản đủ để thanh toán các khoản thanh toán bù trừ và cung cấp tài chính hỗ trợ cho khách hàng. Tuy nhiên AAH cũng sử dụng tiền một cách linh hoạt, đảm bảo sử dụng có hiệu quả vốn. Mặt khác, nợ phải trả của Công ty là: 144.846.631.440 đồng, tăng khoảng 11,46% so với năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ 2024 được tổ chức sáng ngày 29/4, trước câu hỏi của cổ đông về những cải tiến đối với cơ cấu tổ chức chính sách, quản lý, ông Phạm Hữu Bão, Tổng giám đốc của Công ty CP Hợp Nhất cũng đã chia sẻ, kinh tế Việt Nam phục hồi nhưng vẫn còn chậm trong quý I và điều này tác động không nhỏ đến các doanh nghiệp, đặc biệt tại một doanh nghiệp đặc thù như AAH. Tuy nhiên, Trong năm 2023, nhân sự của Công ty đang được tuyển dụng thay thế phục vụ cho việc tái cơ cấu Công ty. Các quy trình, chính sách cho từng bộ phận đã được thiết lập và cập nhật, chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình mới và các quy định mới của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của toàn Công ty.

Một trong những điểm sáng của AAH được cổ đông quan tâm đó là các kế hoạch và định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Về chiến lược cạnh tranh, ông Đặng Quốc Lịch, Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Hợp Nhất cho biết, sau khi nghiên cứu thị trường, AAH đã xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn 2030. Bên cạnh việc tạo sự tin cậy về chất lượng sản phẩm, công ty luôn có một nền tảng quản trị bền vững, cán bộ nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Công ty luôn chú trọng nghiên cứu, nắm bắt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp. Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do sự biến động của giá cả nguyên vật liệu đầu vào. Trước tình hình đó, ngoài việc tìm giải pháp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, chiến lược dài hạn của Công ty là tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn nhằm tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh. Tất cả chiến lược này tổng thể nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của AAH cho đến giai đoạn 2025, tầm nhìn 2030.

“Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đúng lộ trình, mục tiêu và kế hoạch đề ra”, ông Lịch nói.

Đại hội cũng thông qua tất cả các tờ trình sau phần thảo luận sôi nổi với nhiều câu hỏi của cổ đông về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh trong điều kiện thị trường hiện nay. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá những cơ hội, thách thức, rủi ro và phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2023, Công ty Cổ phần Hợp Nhất xác định các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cũng như được Hội đồng quản trị thông qua như sau:

CTCP Hợp nhất là một trong những đơn vị khai thác và thương mại than đứng đầu tỉnh Bắc Giang với lịch sử 15 năm. Sản lượng than hàng năm của Công ty là khoảng 180.000 tấn than thương phẩm. Trữ lượng than địa chất được cấp phép là 4.177.004 tấn.

Khác với Công ty khác trong cùng ngành than, chịu sự quản lý và điều tiết về giá bán của các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, cụ thể là trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty than Đông Bắc (Trực thuộc Bộ Quốc Phòng), Công ty cổ phần Hợp Nhất là công ty hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần duy nhất trong lĩnh vực khai thác, chế biến than hầm lò không có phần vốn góp Nhà nước, đồng thời là Công ty sở hữu 03 mỏ than với trữ lượng đáng kể.

Thành lập từ năm 2007 với mức vốn điều lệ 15 tỷ đồng, sau 4 lần tăng vốn, Công ty cổ phần Hợp Nhất hiện có mức vốn điều lệ 1.179 tỷ đồng. Sau phiên giao dịch ngày 11/1, tổng vốn hóa Công ty đạt gần 16.400 tỷ đồng.

Cùng nhìn lại những hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên 2024 tại CTCP Hợp Nhất:

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *