CÔNG BỐ THÔNG TIN (VĂN BẢN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG KÈM THEO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023)

Công ty Cổ phần Hợp Nhất công bố thông tin, Văn bản giải trình bổ sung về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuê (kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023), nội dung:

Tài liệu kèm theo: 4.1. VB giải trình HNX về BCTC 2023

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *