Mục tiêu và hướng phát triển lâu dài của Công ty cổ phần Hợp Nhất

“Nền tảng vững vàng, đồng hành cùng phát triển” là mục tiêu phản ánh quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện đưa Công ty Cổ phần Hợp Nhất (Hợp Nhất) đến quy mô và tầm cao mới.

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Hợp Nhất cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, đưa ra các kế hoạch và mục tiêu, các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2022 tại Trụ sở công ty tỉnh Bắc Giang. Công ty cổ phần Hợp Nhất vẫn bám sát định hướng ngày càng chắc chắn, bền vững về nội lực và sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Hợp Nhất cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, đưa ra các kế hoạch và mục tiêu, các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2022 tại Trụ sở công ty tỉnh Bắc Giang. Công ty cổ phần Hợp Nhất vẫn bám sát định hướng ngày càng chắc chắn, bền vững về nội lực và sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Hợp Nhất
Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Tổng kết kết quả kinh doanh của Hợp Nhất năm 2021

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, cổ đông đã thông qua 05 Báo cáo và 06 Tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022.

Năm 2021, nền kinh tế – xã hội của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng trên diện rộng do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt, và năng lực quản trị, điều hành tốt, khả năng thích ứng cao với điều kiện bình thường mới…. Và kết quả kinh doanh, trong năm 2021, Công ty đạt doanh thu 452.3 tỷ đồng, tăng 0.8% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế tăng 60.7% so với năm 2020.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn do dịch Covid, Công ty đã nỗ lực giảm thiểu những ảnh hưởng của dịch bệnh, vận hành để đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Các công tác tiến độ, chất lượng, an toàn được thực hiện tốt. Quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty được tập trung hoàn thiện hơn. Hơn thế nữa, đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công ty Cổ phần Hợp Nhất đã xây dựng được một nền tảng vững vàng đề tiến tới thực hiện mục tiêu lớn đó là trở thành Công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2022.

Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Thông qua kế hoạch và các giải pháp chủ yếu để thực hiện phát triển kinh doanh 2022

Tại Đại hội, cổ đông cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 doanh thu dự kiến khoảng 800 tỷ đồng tăng 76.87% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế  đạt được 275 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng và cổ tức dự kiến chia bằng tiền: 10% mệnh giá

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2022 như phương án triển khai các kế hoạch đã đặt ra. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2022:

Đẩy mạnh học tập và đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả năng lực sản xuất; Tiếp tục đầu tư Công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại để chế biến sâu về Than;

Tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than;

Tăng cường công tác rà soát, tiết giản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

Duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn các nghề: khai thác mỏ Hầm lò; xây dựng công trình ngầm; cơ điện – vận tải; đặc biệt là những kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCC, Bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp; Tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy chế cho phù hợp hơn nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm CBCNV và thu hút, tuyển dụng người lao động chất lượng cao.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hợp nhất (2022-2024)

Công ty Cổ phần Hợp Nhất

Đại hội đã tiến hành thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ theo mô hình Công ty đại chúng, đồng thời Bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hợp Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hướng tới bức tranh tươi sáng về sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Hợp Nhất tự tin mạnh mẽ vào các triển vọng tích cực và tập trung hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đặc biệt hoàn thành mục tiêu lớn vào quý 3 – 4/2022, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM, với mã chứng khoán dự kiến là AAH.

Với khẩu hiệu “Vững vàng hòa nhịp nguồn năng lượng Quốc gia” hiện Hợp Nhất là một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh than hàng đầu trong nước (cả than sản xuất và nhập khẩu), là đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các tập đoàn nhà nước, nhà máy sản xuất tiêu thụ than lớn hiện nay nhiệt lò hơi (các nhà máy Nhiệt điện), than sản xuất xi măng và đá vôi.

FILI

Nguồn: Vietstock

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *