TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT THAN GIAI ĐOẠN NĂM 2023 ĐẾN NĂM 2025

Thực hiện kế hoạch quý III năm 2023 của Hội đồng Quản trị về việc: triển khai kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực sản xuất giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2023 – Công ty Cổ phần Hợp Nhất. Ban Lãnh đạo điều hành Công ty đã triển khai lập phương án chi tiết trình Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt thực hiện các công việc:

1. Dự án đầu tư công nghệ vận tải than liên tục – Công ty Cổ phần Hợp Nhất (tiết kiệm chi phí; đảm bảo hiệu quả kinh tế; nâng cao năng suất lao động) – Giai đoạn 1 (từ năm 2023 đến năm 2025).

1.1. Nội dung công việc chính gồm:

+ Xén mở rộng tiết diện đường lò (phục vụ lắp đặt thiết bị vận tải).

+ Lắp đặt thiết bị vận tải liên tục (băng tải lò bằng, băng tải lò nghiêng, băng tải ngoài mặt bằng)

1.2. Tổng mức đầu tư khoảng 90,0 tỷ đồng.

1.3. Giai đoạn đầu tư:

+ Giai đoạn 1: từ năm 2023 đến năm 2025 (phục vụ Dự án khai thác hầm lò khu IV & khu VI Mỏ than Nước Vàng).

+ Giai đoạn 2: sẽ triển khai từ năm 2026 (phục vụ cả 03 Dự án khai thác mỏ Hầm lò).

1.4. Hình thức thực hiện: hợp đồng EC & EP.

2. Dự án đầu tư hệ thống chế biến, sàng tuyển than tự động (tại Mặt bằng mức +98; phục vụ cả 03 Dự án khai thác mỏ Hầm lò), cụ thể:

2.1. Công suất hệ thống: 210.000 tấn than sạch/năm (nhiệt lượng TB khoảng 4.600 Kcal/g).

2.2. Thời gian đầu tư: Quý IV năm 2023 đến quý I/2024.

2.3. Tổng mức đầu tư: 55,0 tỷ.

2.4. Hình thức thực hiện: hợp đồng EC & EP.

3. Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực vận tải lò bằng (phục vụ cả 03 Dự án khai thác mỏ Hầm lò), cụ thể:

3.1. Mua sắm hệ thống đầu tàu điện Ắc quy cỡ đường 600mm (bao gồm cả hệ thống tủ nạp, tổ hợp ắc quy dự phòng, thay thế):

+ Đầu tàu điện cớ đường 600mm: 15 tổ hợp.

+ Tổ hợp ắc quy trọn bộ: 30 tổ hợp (thay thế cả cho những đầu tàu hiện có)

3.2. Thời gian đầu tư: Quý IV năm 2023 đến quý II/2024.

3.3. Tổng mức đầu tư: 40,0 tỷ.

3.4. Hình thức thực hiện: hợp đồng kinh tế.

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc đại diện theo Pháp luật tổ chức triển khai các nội dung công việc theo tiến độ yêu cầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *