NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN

Ngày 16/12/2023 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hợp Nhất thông qua Nghị quyết, quyết định mua Cổ phần của cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Thiên Lâm Đạt. Nội dung cụ thể như sau:

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *