CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CHẤP THUẬN GIỮA CTCP HỢP NHẤT VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Công ty Cổ phần Hợp Nhất công bố Nghị quyết về việc Chấp thuận Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan (Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ký giữa Công ty và bà Đinh Thị Thùy Dương)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *