Tầm nhìn phát triển bền vững của công ty Hợp Nhất

Công ty cổ phần Hợp Nhất bám sát định hướng ngày càng chắc chắn về nội lực và sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

Ngày 3/8, Công ty Cổ phần Hợp Nhất họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, đưa ra các kế hoạch và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2022 tại trụ sở công ty ở Bắc Giang.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Hợp Nhất.
Các thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần Hợp Nhất.

Tại cuộc họp, đại diện công ty cho biết về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Cụ thể, về kết quả kinh doanh trong năm 2021, vốn điều lệ của công ty đạt 1.179 tỷ đồng; tổng doanh thu 452,3 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng và tăng 0,8% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 28,3 tỷ đồng tương ứng với tăng 60,71% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 28,3 tỷ đồng tương ứng với tăng 60,71% so với năm 2020.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn do Covid-19, công ty cho biết đã nỗ lực giảm thiểu những ảnh hưởng của dịch bệnh, vận hành để đạt kết quả sản xuất kinh doanh khả quan. Các công tác tiến độ, chất lượng, an toàn được thực hiện tốt. Quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty được tập trung hoàn thiện hơn. Ngoài ra, đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Đặc biệt, công ty đã xây dựng được một nền tảng đề tiến tới thực hiện mục tiêu lớn đó là trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam trong nam 2022.

Trong cuộc họp, đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu dự kiến khoảng 800 tỷ đồng tăng 76,87% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt được 275 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng; cổ tức dự kiến chia bằng tiền, tương đương 10% mệnh giá.

Tại sự kiện, các cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2022 như phương án triển khai các kế hoạch đã đặt ra. Đơn cử, đẩy mạnh học tập và đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ; tiếp tục đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại để chế biến sâu về than; tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than; tăng cường công tác rà soát, tiết giản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp…

Đại hội đồng thời tiến hành thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ theo mô hình công ty đại chúng, bầu cử 5 thành viên hội đồng quản trị và 3 thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Hợp Nhất, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hợp Nhất hiện là một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh than hàng đầu trong nước
Hợp Nhất hiện là một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh than hàng đầu trong nước

Hướng tới bức tranh tươi sáng về sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Hợp Nhất tự tin vào các triển vọng tích cực và tập trung hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Đặc biệt, đơn vị hướng tới hoàn thành mục tiêu lớn vào quý 3, 4 sẽ trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (HNX), với mã chứng khoán dự kiến là AAH.

Với khẩu hiệu “vững vàng hòa nhịp nguồn năng lượng quốc gia”, hiện Hợp Nhất là một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh than hàng đầu trong nước (cả than sản xuất và nhập khẩu), là đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các hộ tiêu thụ than lớn hiện nay nhiệt lò hơi (các nhà máy nhiệt điện), than sản xuất xi măng và đá vôi.

Nguồn: Vnexpress

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *