Mục tiêu và hướng phát triển lâu dài của Công ty Cổ phần Hợp Nhất

“Nền tảng vững vàng, đồng hành cùng phát triển” là mục tiêu phản ánh quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện đưa Công ty Cổ phần Hợp Nhất (Hợp Nhất) đến quy mô và tầm cao mới.

Ngày 03/08/2022, Công ty Cổ phần Hợp Nhất cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 đưa ra các kế hoạch và mục tiêu, các giải pháp để thực hiện kế hoạch sản suất kinh doanh năm 2022 tại trụ sở công ty tỉnh Bắc Giang.

Tổng kết kết quả kinh doanh của Hợp Nhất năm 2021

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, công ty đã thông qua 05 Báo cáo và 06 Tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022. Với nội dung chính thông báo, về cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Năm 2021, nền kinh tế – xã hội của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng trên diện rộng hậu đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, mục tiêu rõ ràng, chiến lược kinh doanh linh hoạt, và năng lực quản trị, điều hành tốt, khả năng thích ứng cao với điều kiện bình thường mới… Kết quả kinh doanh trong năm 2021 của Hợp Nhất đạt được như sau: Vốn điều lệ đạt: 1.179 tỷ đồng; Tổng Doanh thu: Đạt 452,3 tỷ đồng, tăng 3.6 tỷ đồng và tăng 0,8% so với năm 2020; Lợi nhuận trước thuế: tăng 28,3 tỷ đồng tương ứng với tăng 60,71% so với năm 2020; Lợi nhuận sau thuế:Tăng 28,3 tỷ đồng tương ứng với tăng 60,71% so với năm 2020.

Các công tác tiến độ, chất lượng, an toàn được thực hiện tốt. Quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty được tập trung hoàn thiện hơn. Hơn thế nữa, đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách, chế độ của người lao động được công ty giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công ty Cổ phần Hợp Nhất đã xây dựng được một nền tảng vững vàng để tiến tới thực hiện mục tiêu lớn đó là trở thành công ty đại chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2022.

Hội đồng cổ đông Hợp Nhất
Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Hợp Nhất

Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu dự kiến khoảng 800 tỷ đồng tăng 76,87% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế đạt được 275 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế là 220 tỷ đồng; Cổ tức dự kiến chia bằng tiền: 10% mệnh giá.

Đẩy mạnh học tập và đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao uy tín đơn vị và phát huy hiệu quả năng lực sản xuất; Tiếp tục đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại để chế biến sâu về than; Tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than; Tăng cường công tác rà soát, tiết giản chi phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn các nghề: khai thác mỏ hầm lò; xây dựng công trình ngầm; cơ điện – vận tải. Đặc biệt là những kiến thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCC, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bộ máy, định biên nhân sự đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp; Tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy chế cho phù hợp hơn nhằm phát huy cao hơn nữa trách nhiệm CBCNV và thu hút, tuyển dụng người lao động chất lượng cao.

Kế hoạch sản xuất Kinh Doanh

Hướng tới bức tranh tươi sáng về sản xuất kinh doanh trong năm 2022, Hợp Nhất tự tin mạnh mẽ vào các triển vọng tích cực và tập trung hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra và Đặc biệt hoàn thành mục tiêu lớn vào Quý III/2022- Quy IV/2022 Công ty chính thức trở thành công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (HNX), với mã chứng khoán dự kiến là AAH.

Với khẩu hiệu “Vững vàng hòa nhịp nguồn năng lượng Quốc gia” hiện Hợp Nhất là một trong những đơn vị sản xuất và kinh doanh than hàng đầu trong nước (cả than sản xuất và nhập khẩu), là đối tác cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các hộ tiêu thụ than lớn hiện nay nhiệt lò hơi (các nhà máy Nhiệt điện), than sản xuất xi măng và đá vôi.

Ánh Dương

Theo Nhịp sống kinh tế

Nguồn: CafeF

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *