ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023: CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT

Bắc giang, 25/06/2023. Công ty Cổ phần Hợp Nhất đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 tại Trụ sở Công ty Xã Lục Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Hợp Nhất
Đại hội cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Hợp Nhất

Năm 2023, Hợp Nhất tiếp tục giữ vững mục tiêu “Nền tảng vững vàng, đồng hành cùng phát triển”, quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển toàn diện, đưa Công ty đến quy mô và tầm cao mới. Đồng thời, Hợp Nhất vẫn bám sát định hướng chắc chắn, bền vững về nội lực và sản xuất kinh doanh.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Công ty đã thông qua 3 Báo cáo và 5 Tờ trình liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023.

Một số nội dung chính như sau:

Trong năm 2022, đầu năm 2023, nền kinh tế – xã hội của Việt Nam vẫn tiếp tục có những biến động, chịu nhiều áp lực do tăng trưởng của nhiều nền kinh tế ở gần “bờ vực suy thoái” khi nhiều quốc gia buộc phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cùng với hàng loạt vấn đề phát sinh như gián đoạn chuỗi cung ứng, giá của nhiều mặt hàng nguyên vật liệu sản xuất tăng… Tuy nhiên, với định hướng nhất quán, chiến lược kinh doanh linh hoạt, và năng lực quản trị, điều hành tốt, Hợp Nhất đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Các kết quả kinh doanh 2022:

 • Doanh thu thuần đạt: gần 592 tỷ đồng, tăng gần 139,5 tỷ đồng và tăng 30,83% so với năm 2021;
 • Lợi nhuận sau thuế đạt: hơn 104 tỷ đồng, tăng hơn 121 tỷ đồng
 • Vốn điều lệ 1.179 tỷ đồng.

 

Ông Đặng Quốc Lịch – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
Ông Đặng Quốc Lịch – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của CTCP Hợp Nhất năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Trong năm 2022, Công ty đã vận hành đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt, với:

 • Công tác tiến độ, chất lượng và an toàn được thực hiện tốt.
 • Công ty tập trung hoàn thiện quy chế quản trị và cơ cấu bộ máy điều hành công ty.
 • Đời sống người lao động được duy trì ổn định, các chính sách đảm bảo đúng quy định.

Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu:

 • Sản xuất Than đạt 180.000 tấn
 • Kinh doanh Than đạt hơn 694.600 tấn
 • Doanh thu: hơn 1.454 tỷ đồng (tăng 146 % so với năm 2022)
 • Lợi nhuận sau thuế: hơn 110 tỷ đồng;
 • Cổ tức bằng tiền: 5% VĐL

Tại đại hội cổ đông, cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2023 cũng như phương án triển khai các kế hoạch đã đặt ra.

 

Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển năm 2023:

 • – Tập trung vốn đầu tư xây lắp công trình phục vụ sản xuất than:

+ Xây dựng các đường lò chuẩn bị khai thác than và các hạng mục phục vụ phụ trợ.

+ Triển khai kế hoạch đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò khu IV mỏ than Nước Vàng, thi công hạng mục xây dựng Mặt bằng sân công nghiệp với tổng dự toán khoảng 250 tỷ đồng.

+ Đẩy mạnh đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

 • – Tăng cường hợp lý hóa sản xuất và công tác quản trị chi phí để tận dụng tối đa tài nguyên than, nâng cao hiệu quả hoạt động.
 • – Tập trung trọng tâm vào lĩnh vực kinh doanh than thương mại với đối tác / Công ty khai thác mỏ than DNR COAL Indonesia. Khối lượng than thương mại năm đầu tiên 2022 là 500.000 tấn, tăng lên 1 triệu tấn vào năm thứ 2023 và đạt 2 triệu tấn than thương mại vào năm thứ 2024.

Hướng tới năm 2023, Hợp Nhất tự tin mạnh mẽ vào các triển vọng tích cực và tập trung hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, đặc biệt hoàn thành mục tiêu lớn chính thức trở thành Công ty đại chúng và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM (HNX), với mã chứng khoán dự kiến là AAH.

Công ty cổ phần Hợp Nhất với khẩu hiệu “Vững vàng hòa nhịp nguồn năng lượng Quốc gia”. Hiện Hợp Nhất đang sản xuất khoảng 200.000 tấn/năm, kinh doanh thương mại than Bitum với khối lượng năm 2023 khoảng 500.000 tấn/năm và là đối tác cung ứng than cho các hộ tiêu thụ lớn như: Điện lực, xi măng, sản xuất gạch ngói …

 

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *