AAH: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu (Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam)

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 22/2023/GCNCP-VSDC ngày 23/10/2023 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Hợp Nhất, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Hợp Nhất
Trụ sở chính: Thôn Văn Non, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 0204 3589599 / Fax:
Vốn điều lệ: 1.179.000.000.000 đồng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hợp Nhất
Mã chứng khoán: AAH
Mã ISIN: VN000000AAH9
Mệnh giá: 10.000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký: 117.900.000 Cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.179.000.000.000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24/10/2023, VSDC nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

Lưu ý: Công ty cổ phần Hợp Nhất đăng ký giao dịch cổ phiếu AAH trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu AAH được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

trích từ nguồn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *